FoodCalc – en kort oversigt om brugen af FoodCalc sammen med den danske levnedsmiddeltabel

FoodCalc er et generelt program til at lave næringsstofberegninger. Det er udviklet af Jesper Lauritsen, men programmeringen af FoodCalc er i høj grad finansieret af projektet Kost, Kræft og Helbred på Kræftens Bekæmpelse. Selve FoodCalc programmet kan bruges gratis.
Jeg - og Kost, Kræft og Helbred - har på det seneste fået en del danske forespørgsler om brugen af FoodCalc. Der har forståeligt nok været en del forvirring om, hvad FoodCalc kan, hvad der kræves for at køre FoodCalc, og hvordan man så rent praktisk kører det. FoodCalc er et ret generelt program til næringsstofberegninger, og nogle af de ting som FoodCalc kan, er indholdsmæssigt noget indviklede. Derfor kan den generelle FoodCalc nok være lidt utilgængelig for den uindviede. I dette lille skriv vil jeg kort introducere FoodCalc for dem, der er interesseret i at køre FoodCalc med den danske levnedsmiddeltabel.

For at køre FoodCalc kræves:

Lad mig give et kort eksempel på, hvad FoodCalc kan (nedenstående er ikke den eneste måde at gøre tingene på, og der vises kun de mest basale muligheder, men man må læse den egentlige dokumentation for at se alle mulighederne).

Dine data, som er udgangspunktet, skal være i en tekstfil. Dine personer skal være identificeret med et numerisk person-id. For hver fødevare som en person har indtaget skal der i tekstfilen være en linie med person-id’et, fødevare-id’et (fra levnedsmiddeltabellen) samt hvor mange gram der er indtaget af fødevaren. Det kan fx se sådan ud:

Personid,food,gram
1,159,27     ; person 1, 27g Cacaomælk (159)
1,446,30     ; person 1, 30g Mælkeis, uspec. (446)
2,354,88     ; person 2, 88g Ål, røget (354)
2,1027,40    ; person 2, 40g Kokosmakroner (1027)

Hvis man for hver person har data fra mere end en hændelse (fx fra flere måltider eller fra flere dage), kan man have felter, der identificerer disse hændelser. FoodCalc vil så valgfrit kunne regne på de enkelte hændelser eller på hele personer samlet.

Ud fra ovenstående fil kan man bede FoodCalc om at lave næringsstofberegninger. Specifikationerne af, hvilke udregninger man ønsker, skal også skrives i en tekstfil, hvorefter FoodCalc udføres fra en kommandolinie (fra et DOS-prompt i Windows eller fra en kommandolinie i UNIX). Hvis man fx beder om at få energiindtag og A-vitaminindtag for hver person, bliver resultatet en fil med indholdet:

personid,energi,a_vitamin
1,258.351,8.79
2,1655.416,1588.4

Ud over disse simple udregninger har man mulighed for forskellige udregninger man selv specificerer. Man har mulighed for at udvælge fx visse fødevarer eller fødevaregrupper, og man har mulighed for at få udregnet næringsttofindtaget fordelt på fx standard fødevaregrupper eller på fødevaregrupper man selv har defineret.

Ofte vil man bruge en række standardopskrifter, og disse skal defineres i en eller flere tekstfiler, der fx kan se sådan ud:

*opskriftnr,opskrift_navn,opskrift_fedtsvind,opskrift_vandsvind
fødevare_nr,gram,tilberedning

*10103,"Flæskesteg",0.05,0.25
382,100,3          ; 100g Nakkekam (382), bagt
387,0.5,3          ; 0.5g Salt (387), bagt

*10102,"Kogt kartoffel",0,0.05
115,100,1          ; 100g Kartoffel (115), kogt

Denne meget simple fil definerer to opskrifter. I opskrifterne er for hver ingrediens defineret fødevare-id’et, mængden i gram og tilberedningen (fx 3=bagt og 1=kogt). FoodCalc vil automatisk reducere indholdet af vitaminer og mineraler efter de angivne tilberedningsformer. For hver opskrift er her også angivet svind af fedt og svind af vand for hele opskriften. FoodCalc vil også automatisk foretage disse reduktioner. Specifikation og udregning af sådanne tilberedningssvind kan gøres på mange forskellige måder, og FoodCalc er meget fleksibel på dette område og understøtter en lang række forskellige varianter af sådanne svindudregninger. Ovenstående eksempels metode med at bruge standardværdier for vitamin- og mineral-svind kombineret med opskriftsafhængige svindværdier for fedt og vand angivet som vægtprocent af hele opskriften er meget almindeligt brugt i Danmark (selv om jeg personligt ikke synes det er en særlig god metode), og sammen med programmet til at konvertere den danske levnedsmiddeltabel er en fil med definitioner til FoodCalc, der umiddelbart kan bruges med opskriftsfiler som i ovenstående eksempel.
Når man har lavet opskriftsfiler, kan opskrifterne bruges helt som de basale fødevarer fra levnedsmiddeltabellen. Man kan vælge om FoodCalc skal regne på opskriftsniveau (man kan fx udregne næringsstoffer fordelt på grupper af opskrifter) eller på ingrediensniveau (man kan fx udregne næringsstoffer fordelt på ingrediensernes fødevaregrupper).

Jeg håber, at dette har givet dig en lille smagsprøve på, hvad FoodCalc programmet er, og hvad det kan. Lad mig slutte af med en liste taget fra FoodCalcs hjemmeside:

Why you should not use FoodCalc:
If you want to calculate nutrient intakes just for your self and a few friends. FoodCalc is not at all useful for this!
If you do not have a food table. FoodCalc does not include a food table. However it can be used with the large USDA food table which is freely available, and a subset of the Danish national food table is available for download here.
If you do not have any experience with command based statistical tools like SAS or SPSS or you do not have the help of a programmer. FoodCalc has no Windows, forms or buttons - you have to write small specialized programs!
If you do not have a statistical and/or graphical package. FoodCalc can not produce any (non-trivial) statistics nor any graphs.
If you do not have knowledge about how food calculations are done. FoodCalc has lots of different ways of doing the calculations - you need to be able to choose and specify those you need.
Why you should use FoodCalc:
If you have data for thousands, or tens of thousands, or hundred of thousands of persons. FoodCalc is very fast.
If you have a food table. FoodCalc can be used with almost any food table.
If you have your data in a database system, an interview support system or some other system or in text files. It is usually quite easy to export the data to a form readable by FoodCalc.
If you want full control on how the food calculations are done. FoodCalc can do a lot of different specialized calculations.
If you want to analyze the resulting data in your favorite statistical and graphical package. The results of FoodCalc calculations can usually very easily be read into most packages.
If you want to do food calculations as a part of a larger system. FoodCalc can effectively be integrated in many environments and it is highly portable.

 

Jesper Lauritsen, København 23. februar 1999